Byapi Mühendislik / Mimari Statik Proje/Müteahhitlik/3D Tasarım / Tüm inşaat faaliyetleri ile hizmetinizdeyiz.
byapı mühendislik mimarlık proje inşaatbyapı mühendislik mimarlık proje inşaatbyapı mühendislik mimarlık proje inşaat
05321556501 - 05417968264
byazm6363@gmail.com
Eski Urfa caddesi elif apt no:4 kat:1/1

Yapı Mühendislik

Yapı mühendislik ana stratejisi, temel faaliyet alanı olan inşaat-taahhüt ve enerji sektöründeki özellikli konumunu korumak ve güçlendirmektir. Grubun gelişme ve büyüme stratejisi ise, taahhüt alanında kazanılan yıllara dayalı deneyim ve birikimin, ulusal ve uluslararası gelişim fırsatı görülen diğer iş alanlarına yatırımcı kimliğiyle yansıtılması temelinde yapılandırılmıştır.

 

İnşaatını tamamladığımız yapıların, sizlere huzurlu ve sağlıklı dönüşleri olması için harika hizmetler veriyoruz.Yapmış olduğumuz ve yaptığımız projelerin tamamı sizlere yakışacak, yüksek standartlarda yapılmaktadır. Alanında uzman ve yetenekli profesyonel takımımızla güven ve kaliteyi sunuyoruz. İnşaat Mühendisleri ve mimarlarımız ile dahice çözümler üretmeye devam ediyoruz.

 

Çalışma konumuz ile ilgili sistemlerin ekonomik ve verimli şekilde işletilmesine dair üstün teknolojiye sahip hizmet sunarız. Sürekli gelişime açık kalite yönetim sistemimiz ile en önemli kaynağımız olan çalışanlarımızın katılımını, memnuniyetini, eğitim faaliyetlerimiz ile gelişimini hedefleriz.

yapı mühendislik

Tam İstediğiniz Gibi Daire

Yapı Mühendislik teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek yenilenebilir enerji kaynakları, enerji verimliliği, M2M(Makineler Arası İletişim) teknolojileri konularında halen danışmanlık yapmakla birlikte, sektörde öncülük edecek yeni şirketlerinin alt yapısını oluşturmaya ve müşterilerini ayrıcalıklı kılmaya hızla devam etmektedir. Çalışma konumuz ile ilgili sistemlerin ekonomik ve verimli şekilde işletilmesine dair üstün teknolojiye sahip hizmet sunarız. Sürekli gelişime açık kalite yönetim sistemimiz ile en önemli kaynağımız olan çalışanlarımızın katılımını, memnuniyetini, eğitim faaliyetlerimiz ile gelişimini hedefleriz.

Tecrübeli kadromuz ile müşterilerimize zamanında, ekonomik, güvenilir ve dünya standartlarında hızlı çözümler sunmak, teknolojik gelişmeleri de yakından takip ederek müşterilerimizin kaynaklarını aktif bir şekilde kullanmalarını sağlamaktır. İşimizi yaparken çevremize karşı olan sosyal sorumluluklarımızı asla unutmadan gelecek nesillere yaşanılabilir bir dünya bırakmak.

Değer Veriyoruz Değer Katıyoruz

Projelerimize adeta bir ressam hassasiyeti ile yaklaşıyoruz. Taleplerinizi anlıyor, istediklerinizden fazlasını veriyoruz. Eski binalarda oturmak zorunda değilsiniz. Eski binalarınızı yenilediğimizde gördüklerinize inanamayacaksınız.  Dairenizi en başından yeniden tasarlayıp size teslim edelim. Size tek kalan hayal etmek. Siz hayal edin, biz yapalım. Proje ve planlama becerilerimiz ile üstesinden gelemeyeceğimiz proje olmadığına inanıyoruz.

 

Ekibimiz toplumsal gelişmeyi sağlamak için canını dişine takan profesyonel mühendislerden oluşuyor. byapı mühendislik olarak bugün verdiğimiz kararların küresel çevreye büyük etkileri olduğunu biliyoruz. Bu yüzden işimizin bu yüksek standartları yansıtması için çalışıyoruz. Şirketimiz 2019 yılında bu vizyon doğrultusunda faaliyet göstermeye başlamıştır. İşletme değerlerimiz bizim önceliğimizdir. Bu değerlerimiz sayesinde siz değerli müşterilerimize en iyisini sunmayı garanti ederiz.

byapı mühendislik

10 Yıllı aşkın tercübemiz var

byapı mühendislik ana stratejisi, temel faaliyet alanı olan inşaat-taahhüt ve enerji sektöründeki özellikli konumunu korumak ve güçlendirmektir.

byapimuhendislik
1 %

Başarılı Proje

byapimuhendislik
1 %

Mutlu Müşteri

byapimuhendislik
1 %

İş Ödülleri

byapimuhendislik
1 %

Kalite

Hizmetlerimiz :
Şehir ve bölge planlama, bir şehrin ve insan ihtiyaçlarını karşılayan alt alanlarının gelecekte arzu edilen koşullarda geliştirilmesi ve bu istikamette uygulanmasıyla ilgilenen bilimsel disiplindir. Özellikle ekonomik, ekolojik, sosyal, yaratıcı ve teknik yönleri dikkate alarak mekâna yönelik kavramlar ve süreçler geliştirir. Kural olarak, devlet tarafından kurumsallaştırılır ve belediyede arazi kullanımını bağlayıcı bir şekilde düzenler. Bu, çatışmayı en aza indirmek amacıyla ideal olarak kamunun çıkarları ile özel çıkarları hesaba katarak, hem kamunun, hem de özel inşaatın yanı sıra mekânsal altyapı geliştirmeyi de içerir.
3D Model Mühendislik olarak, firmaların imalat döngülerini azaltmak, prototip oluşturma gereksinimlerine çözüm üretmek ve imalat süreçlerinde verimliliği arttırmak amacıyla son derece gelişmiş mühendislik ve üretim çözümleri sunuyoruz.

Bireysel ve kurumsal müşteriler için mühendislik, tasarım, 3 boyutlu modelleme, 3 boyutlu baskı, ölçüm, analiz, doğrulama, entegrasyon ve kalite kontrol hizmetleri de sunuyoruz. Aynı zamanda, farklı alanlarda çözümler sunan diğer firmalarla da iş birliği yaparak tersine mühendislikten simülasyona, rehabilitasyon cihazlarından 3D yazıcılara kadar birçok alanda hizmet veriyoruz.
Mühendislik hizmetlerimizle, zorlu mühendislik ve üretim süreçlerinde paydaşlarımıza destek vermekte ve firmaların daha iyi ve maliyet etkin ürünler üretmelerini sağlamaktayız. Profesyonel ekipmanlarımız arasında 3 boyutlu yazıcılar, yüksek doğruluklu ve tekrarlanabilir mobil CMM, lazer tarayıcılar ve lazer takip sistemleri bulunmaktadır.

ISO 9001 sertifikalı hizmetlerimizle, üretim etkinliğinizi hızlandırabilir, üretim hızınızı arttırabilir, üretim verimliliğinizi arttırabilir ve daha uygun maliyetli ürünler üretebilirsiniz.
Bir yapıyı oluşturan iki temel projeden birisi mimari proje diğeri statik projedir. Mimari projede hedef yapının kullanıcı istek ve ihtiyaçlarına göre planlanmasıdır. Statik projede hedef mimari projenin hayata geçirilmesidir.

Mimar, inşa edilecek yapının ihtiyaç talebini karşılayacak mekânları, birbirleri ile olan ilişkilerini, oranlarını ve dış görünüşlerini ayrıntılı bir şekilde projelendirir. Yapının farklı her katı için ayrı ayrı kat planlarını çizer. Kat planlarını döşeme üstünden keserek aşağı baktığı yönde ifade eder. Kat planında merdivenler, duvarlar, kapılar, pencereler, kaplama türleri ölçüleri ile birlikte detaylandırılır. Mimari projede taşıyıcı sisteme yönelik kolonlar, kirişler, döşemeler gösterilmez. (Taşıyıcı sistem aşağıda değineceğimiz şekilde inşaat mühendisleri tarafından statik proje ile projelendirilir.)

Mimari Proje; yapının arsa üzerindeki konumu gösteren vaziyet planını, kat planlarını, tüm cephe görünüşlerini, en az iki düşey kesitini ve çatı planını içerir. Bu projeler detaylı ölçü, kot ve malzeme bilgilerini gösteren paftalar şeklinde düzenlenir. Statik ve mimari projeler 1/100, 1/50, 1/25 gibi ölçeklerle hazırlanabilir.

Statik Proje; Mimari projeye uygun olarak, inşaat mühendisleri tarafından hazırlanan, ölçekleri yapının büyüklüğüne ve özelliğine göre belirlenen, betonarme, yığma, çelik ve benzeri yapıların türlerine göre taşıyıcı sistemlerini gösteren, bodrum kat dâhil tüm kat planları, çatı planları, bunların kesitleri, detayları ve hesaplarıdır. Bu hesaplarda zeminin fiziksel parametreleri, zemin-temel-yapı etkileşimi ve temel tasarımının belirlenmesinde, mühendislik hizmetleri içeren standartlara ve Bakanlıkça yayımlanan “Zemin ve Temel Etüdü Raporlarının Hazırlanmasına İlişkin Esaslara uyulur. İnşaat Mühendisleri, kat planlarını döşeme üstünden keserek yukarı baktığı yönde ifade eder.
MÜTEAHHİT, inşaat projelerini planlayan, organize eden ve yürüten, genellikle inşaat şirketi sahibi olan kişidir. Müteahhitler, inşaat projelerini tamamlamak için gereken kaynakları yönetir, inşaat mühendisleri, mimarlar, işçiler ve alt yüklenicileri işe alır ve inşaat sürecinin tüm yönlerini denetlerler.

Müteahhitlerin işleri arasında, inşaat projeleri için planlama yapmak, bütçeler hazırlamak, müşterilerle iletişim kurmak, inşaat ekipleri yönetmek, malzeme temin etmek, tedarik zincirini yönetmek, inşaat sürecindeki sorunları çözmek ve güvenliği sağlamak gibi görevler yer alır.
Cesur ve yenilikçi mimari detaylara önem veren bir yaklaşımla planlanan projeler, üstün mimar ve mühendislik çözümleri ile hayata geçirilirken, günün modasını değil; geleceğin doğrularını göz önüne alarak çağdaş mimarı yapılar yaratır.

Byapi Mühendislik yapı inşaat; sağlıklı, güvenli, çağdaş ve daima en yüksek teknolojiye sahip konut üretimiyle yaşama değer katar.
Harita kadastro programının amacı, barj, imar, kadastro, yol, sulama, kurutma gibi önemli projelerin alt yapısını teşkil eden harita ve planların yapım ve uygulama işlerinde bizzat çalışacak mühendis ile işçi arasında uygulayıcı insan gücü yetiştirmektir. Harita kadastro teknikerlerinin tüm kamu kuruluşlarında ve özel kuruluşlarda iş bulma ve çalışma olanakları vardır. Ülkemizde gelecekte de harita kadastro alanlarında yetişmiş bilgi ve beceri sahibi, uygulayıcı elemanlara gereksinim duyulacaktır.

Programın Amacı: Harita kadastro programının amacı, baraj, imar, kadastro, yol, sulama, kurutma gibi önemli projelerin alt yapısını teşkil eden harita ve planların yapım ve uygulama işlerinde bizzat çalışacak mühendis ile işçi arasında uygulayıcı insangücü yetiştirmektir.

Programda Okutulan Belli Başlı Dersler Harita kadastro programında, matematik, fizik,ekonomi, mesleki trigonometri, taşınmaz mal hukuku ve mevzuatı, kadastro tekniği, genel fotogrametri, teknik bilimler, imar uygulaması, kartografya, yol, su uygulaması gibi dersler okutulur.

Gereken Nitelikler: Harita kadastro programına başvuracakların arazi çalışmalarına, çizim, hesaplama ve uygulama faaliyetlerine katılabilecek nitelikte; bedence sağlam kimseler olması gereklidir.
Kentsel dönüşüm, gerek zemin gerekse de altyapı anlamında sağlıklı ve güvenli bir kent yaşamına izin vermeyen bölgelerin ıslah edilmesidir. Islah, tehlikeli yapıların yıkılarak yenilerinin modern teknolojiye uygun, sağlam, depreme dayanıklı olarak yeniden inşa edilmesi suretiyle yapılır.

Kentsel dönüşüm ile doğal afetlerden kaynaklanabilecek zararın en aza indirilmesi amaçlanır. Kentsel dönüşüm kavramı özellikle 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunun yayımlanmasıyla günlük hayatımızda çok daha fazla yer almaya başladı. Ülkemizin önemli bir kısmının birinci ve ikinci derece deprem kuşağında olduğu göz önüne alındığında bu kanunun önemi daha da artıyor. 6306 sayılı Kanun ile afet riski altındaki yapıların yıkılması bakımından gereken karar çoğunluğu, riskli yapıların tespiti vb. vatandaşların günlük hayatını doğrudan etkileyecek önemli düzenlemeler getirildi.

Kanun kapsamındaki tanımların, hak ve borçların net bir şekilde ortaya konulması, gerek kiracılar gibi şahsi hak sahiplerinin gerekse de malikler ile sınırlı ayni hak sahipleri gibi ayni hak sahiplerinin haklarının daha iyi anlaşılması bakımından önemlidir.
Dekorasyon, inşa ettiğimiz bina türü yapıların iç ve dış mekânlarını süsleme sanatıdır.

Dekorasyon, inşa ettiğimiz bina türü yapıların iç ve dış mekânlarını süsleme sanatıdır. Tarih boyunca insanların, yaşadıkları mekânları bir şekilde dekore ettiklerini görüyoruz. Bu, insanların iç dünyasını ve zevklerini yaşadıkları ortama yansıtma isteklerinden kaynaklanmaktadır. Yaşamaktan, vakit geçirmekten keyif aldığımız ve alacağımız ortamlar oluşturmaya çalışırız.

Aynı zamanda kendi kişiliğimizle dekore ettiğimiz mekân şıklığını diğer insanlara aktarma dürtüsünü de sahibiz.

Yaşadığımız ev, çalışma ortamımız veya bahçemiz, bir yönüyle bizim kişiliğimizi yansıtmaktadır. İşte, kendi zevkimize uygun olan daha rahat yaşayacağımız, huzur bulacağımız bir ortam oluştururken ve orayı farklı obje ve tasarım ürünleri ile süslerken yaptığımız işe dekorasyon denmektedir.
​Kısaca ‘taşınmaz’ anlamına gelen gayrimenkul, Arapça kökenli bir kelimedir. Taşınması mümkün olmayan ev, bina, dükkân ve arsa gibi mülkiyetleri ifade eder. Menkul hisse senedi, döviz, otomobil gibi değerli malları kapsar. Ekonomik anlamda kıymeti yüksek, taşınabilir mallar için menkul denir. Televizyon ve telefon gibi eşyalar da menkul olarak ifade edilir.

emlak ve taşınmaz olarak aynı anlamda kullanılan gayrimenkul, arazi ve arazi üzerinde su kaynakları, ağaç, mineral, bina, ev, çit, köprü gibi insan eliyle yapılmış veya doğada kendiliğinden var olan arazi üzerinde yer alan yapıları kapsamaktadır. Gayrimenkul kısaca ekonomik değeri ifade eden, paraya çevrilmesi ya da parayla ifade edilmesi mümkün olan kıymetli mallara denir. Mali değere sahip varlıklardan olan gayrimenkulü diğer mali varlıklardan ayıran özellik araziye bağlı oluşu ve taşınmaz olmasıdır. Gayrimenkul sıklıkla emlak kavramı ile aynı anlamda kullanılsa da emlak, gayrimenkul üzerinden tasarruf edilebilenlere denir.

Bazı araştırmacılar gayrimenkulleri türlerine göre sınıflandırmıştır. Buna göre apartman dairesi, müstakil ev, villa, bina gibi oturum amaçlı gayrimenkullere konut amaçlı gayrimenkuller; mağazalar, iş merkezleri, ticari işletmeler, turizm tesisleri gibi ticaret faaliyetinin yürütüldüğü gayrimenkullere ticari gayrimenkuller; fabrikalar, imalathaneler gibi sanayi kapsamında olan gayrimenkullere endüstriyel gayrimenkuller; tarım amaçlı kullanılan ve kullanana gelir getiren gayrimenkullere tarımsal gayrimenkuller; havaalanları, dini ibadethaneler, müzeler, eğitim tesisleri gibi yapıları kapsayan gayrimenkullere özel amaçlı gayrimenkuller deniyor. Bu sınıflandırmaların haricinde karma kullanımlı gayrimenkuller, turizm amaçlı gayrimenkuller, kentsel nitelikli araziler, arsalar ve çiftlikler de gayrimenkul türleridir.
Yapı mühendislik inşaat Anahtar Teslimi işler dediğimiz zaman aklımıza ilk olarak anahtar teslim evler gelmektedir. İnşaat Anahtar Teslimi İşlerin özelliği projelerin müşteriler tarafından belirlenen yönlerden ziyade halihazırda belirlenmiş faktörler ışığında geliştirilip, hayata geçiriliyor olmasıdır. Zira anahtar teslim ev veya ofis almanız demek, daha önceden belli standartlara göre dizayn edilmiş olan bir bina, oda, daire veya ofise sahip olmanız demektir. Müşterilerin projelere yön verdiği siparişe göre yapılan inşaat işleri ile İnşaat Anahtar Teslimi İşler arasındaki en bariz fark budur.

Yapı mühendislik ülkemizde gelişen teknoloji, artan nüfus, kişi başı gelirlerdeki artış vb. unsurlar neticesinde insanların bir yatırım aracı olarak daha çok kullanmaya başladığı gayrimenkul sektöründe İnşaat Anahtar Teslimi İşlerin de artması sürpriz değil. Zira emlak ve konuk piyasaları göz önüne alındığında, karşımıza çıkan talepler gösteriyor ki; anahtar teslim projeler de yatırım aracı olarak tercih edilmeye müsait. Özellikle sürekli göç alan ve dolayısıyla ev ve iş yeri talepleri de giderek artan İstanbul, İzmir, Ankara gibi illerimizde ve turizm faaliyetleri ile ünlü bazı sahil ilçelerinde oluşan nüfus artışı nedeniyle ev ve iş yeri inşaat anahtar teslim işlerin çok sayıda talibi oluyor. Bu sebeple anahtar teslim projeler üzerine yapılacak yatırımlar da karşılığını hızlıca verecek bir kimliğe kavuşmuş durumda. Yine bu nüfus artışı neticesinde gerçekleşen farklı gelişmeler de var.
Elektrik tadilatı ve tesisatı konusunda hemen her ihtiyacınızı güvenilir ve kalıcı çözümler ile Çekare İnşaat sayesinde karşılayabilirsiniz.

Yurt içi ve yurt dışında hizmet veren firmamızda elektrik tesisat projelerinde tamamen size özel çözümler üretiyor ve bütçenize en uygun en kaliteli elektrik malzemelerini belirleyerek uzun ömürlü tesisat sistemlerini ev ve işyerinize sunuyoruz.

Unutmayın yapının elektrik tesisatı ne kadar iyi olursa sizin için o kadar güvenli bir ortam oluşacaktır.

Tesisat hazırlanırken dikkat edilmesi gereken noktalardan biri de topraklamadır. Sağlıklı bir topraklama yapılmadığı takdirde elektrikle çalışan cihazlarınızda sorun yaşamanız olasıdır.

Ayrıca her türlü elektrik arızalarında hızlı ve güvenilir çözümler sunuyoruz.

Müşterilerimize, elektrik proje danışmanlık hizmetleri kapsamında elektrik ve elektronik projelerinin hazırlanması, elektromekanik, otomasyon, danışmanlık, kontrolörlük ve proje yönetimi gibi konularda destek sunmaktayız.

Her türlü konut, toplu konut inşaatları, avm inşaat projeleri, fabrika inşaatları, plaza inşaatları vb. konularda elektrik taahhüt işleriniz için çözümler sunuyoruz.

Ev ve ofislerinizde elektrik tesisatı sorunlarının çözümü ve inşaat projelerinizin elektrik tesisatı kurulumu için malzeme temininden uygulamasına kadar tüm etaplarda hizmet veriyoruz.
İnşaat’a dair hangi malzemeye ihtiyacınız varsa, uygun fiyatlarla Ömer Byapi Mühendislik ’ten temin edebilirsiniz.

Tüm ihtiyaçlarınız için iletişim sayfamızdaki seçeneklerden bizlere ulaşabilirsiniz.

Byapı Mühendislik siz değerli müşterilerimiz için çalışmaya devam ediyoruz

byapı mühendislik Çalışanı, üstlendiği görevleri, bu değerleri düşünerek yerine getirir ve bunun başarımızda önemli bir paya sahip olduğunu bilir.

yapı mühendislik
yapı mühendislik